Αρχείο

Προς το Πρυτανικό Συμβούλιο, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του ΑΠΘ

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

 

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών ΑΠΘ καταδικάζει την πρόσφατη βίαιη παρενόχληση, την επί ώρες ομηρία των πανεπιστημιακών αρχών (πρυτάνεων, κοσμητόρων και προέδρων τμημάτων) και τη διακοπή της άτυπης συνάντησής τους από ομάδα φοιτητών υπό την καθοδήγηση συνδικαλιστών των εργαζομένων στις εργολαβίες. Πιστεύει ότι ήρθε επιτέλους η ώρα, με τη λήξη των εργολαβικών συμβάσεων, να ξεκαθαρίσει το σκοτεινό καθεστώς των εργολαβιών στο ΑΠΘ, που εξυπηρετεί άδηλα συμφέροντα, και να έρθει στο φως η σχέση κάθε υπαλλήλου με το Πανεπιστήμιο. Προς την κατεύθυνση αυτήν, προς την οποία κινείται και η πρόσφατη απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ζητούμε:

 

  1. Τον προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών του ΑΠΘ σε διοικητικό προσωπικό, τόσο σε επίπεδο κεντρικών οργάνων, όσο και σε επίπεδο των επιμέρους μονάδων, τον επανασχεδιασμό των υποχρεώσεων του διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ (μόνιμου και μη) και τον καθορισμό του εργασιακού κόστους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τον ιδιωτικό τομέα.
  2. Τη δημοσιοποίηση όλων των ονομάτων των εργαζομένων στις εργολαβίες, του χρόνου πρόσληψής τους, της συνολικής αμοιβής τους και της συγκεκριμένης υπηρεσίας όπου αυτοί απασχολούνται. Η στοιχειώδης διαφάνεια απαιτεί άμεση απάντηση στο αίτημα αυτό, το οποίο, από όσο γνωρίζουμε, έχει υποβληθεί τόσο από μέλη της Συγκλήτου, όσο και από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής.
  3. Τη χρήση όλων των νόμιμων μέσων για τη λύση της παράνομης κατάληψης του κτηρίου διοίκησης και την κατεπείγουσα λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την αποκατάσταση των στοιχειωδών κανόνων καθαριότητας σε όλους τους πανεπιστημιακούς χώρους.
  4. Να μην υπογραφεί καμία καινούργια σύμβαση με τους εργαζομένους στις εργολαβίες χωρίς προηγούμενη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του έργου τους. Εξάλλου, η  ίδια η κ. Αντιπρύτανης πρόσφατα κατήγγειλε φαινόμενα οικογενειοκρατίας και πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους εργαζομένων στις εργολαβίες (www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid= 158302). Θεωρούμε ως εκ τούτου παράνομη και καταχρηστική την υπογραφή οποιασδήποτε νέας σύμβασης με άτομα που απασχολήθηκαν στο ΑΠΘ, χωρίς προηγουμένως να έχει αξιολογηθεί το έργο τους και να έχουν εκτιμηθεί οι ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι όσοι από τους εργαζομένους εμπλέκονται σε παράνομες καταλήψεις κτηρίων και σε προπηλακισμό και άσκηση βίας σε βάρος πανεπιστημιακών αρχών, όπως αυτά καταγγέλλονται άλλωστε στην πρόσφατη ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου (www.auth.gr/news/anouncements/15097), δεν μπορεί να ανήκουν σε μια πανεπιστημιακή κοινότητα που υπηρετεί εντελώς διαφορετικές αρχές και αξίες.

 

Τα προβλήματα της καθαριότητας και της φύλαξης είναι θέματα που το Πρυτανικό Συμβούλιο και η Σύγκλητος έπρεπε να είχαν από καιρού διαχειριστεί στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου με τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Αυτό όμως που τώρα προέχει —έστω και καθυστερημένα— είναι η λήψη γενναίων αποφάσεων για την οριστική επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που έχει κοστίσει στο Πανεπιστήμιο και το έχει δυσφημήσει. Δηλώσεις του τύπου «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο…» δείχνουν ότι η σημερινή διοίκηση παραμένει ακόμη θεατής των εξελίξεων. Εν όψει πάντως της ανάληψης καθηκόντων από το νέο Συμβούλιο του ΑΠΘ, η σημερινή διοίκηση δεν πρέπει να δεσμεύσει το ΑΠΘ με βεβιασμένες αποφάσεις που θα εντείνουν το πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Το ΑΠΘ οφείλει να αντισταθεί στην παρανομία και στις πιέσεις που του ασκούνται. Δεν του επιτρέπεται να συνεχίσει να συντηρεί ένα καθεστώς αδιαφάνειας κι εξυπηρέτησης ημετέρων, που βλάπτει υπέρμετρα την αποστολή του και το ζημιώνει οικονομικά.

 

Σύνδεσμος Καθηγητών ΑΠΘ www.syndesmosauth.gr

12 Νοεμβρίου 2012